15. międzynarodowa konferencja nt. hazardu i podejmowania ryzyka

By Mark Zuckerberg

Działania prewencyjne i formalno-prawne dotyczące zagrożeń wybuchowych w przemyśle, zagrożenia cybernetyczne, wszystko wzbogacone o pokazy wybuchów i zabezpieczeń przeciwwybuchowych na żywo – tak w dużym skrócie można podsumować III Międzynarodową Konferencję INDEX – Bezpieczeństwo wybuchowe i procesowe w przemyśle. Wydarzenie, w którym miałem przyjemność

ZA KURTYNĄ RESOCJALIZACJI – MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 26 kwietnia 2019 roku odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja „Za kurtyną resocjalizacji. Kierunki współdziałania w przestrzeni resocjalizacyjnej” zorganizowana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. W konferencji Międzynarodowa konferencja - „Polski samorząd na osi współpracy Wschód - Zachód” Hotel Borowinowy Zdrój ul. Zielona 3 16-030 Supraśl Supraśl, 1 lipca 2019 r. 9.30 - 10.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 10.00 - 10.20 OTWARCIE KONFERENCJI Dnia 05.10.11 w Krakowie, odbyła się pierwsza w Polsce Międzynarodowa Konferencja INDEX pt. „Zagrożenie wybuchowe w zakładach przemysłowych – ATEX”. Organizatorem tego unikalnego wydarzenia, z ramienia Międzykontynentalnego Stowarzyszenia Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Wybuchowego, była GRUPA WOLFF. Podczas konferencji, prócz W dniach 15-16 października 2013 roku w Hotel Lord w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja – spotkanie ze znanymi naukowcami – „Praktyczny wymiar nauki” organizowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, której celem było utworzenie platformy wymiany doświadczeń i wiedzy dotyczącej procesów komercjalizacji wyników badań naukowych, transferu technologii i Navigation Menu. O UCZELNI. Władze Uczelni; Akty prawne; Wydawnictwo; RODO. Klauzula informacyjna RODO

Priorytetowymi tematami konferencji będą zagadnienia związane z uwarunkowaniami budowy i funkcjonowania instalacji, termicznym przekształcaniem odpadów i jej miejscu w gospodarce o obiegu zamkniętym. Specjaliści z Polski i zagraniczni eksperci opowiedzą o doświadczeniach z eksploatacji instalacji WtE oraz zagospodarowaniu odpadów procesowych. Omówione zostaną problemy, …

Konferencja: Międzynarodowa Konferencja N-T nt. "Problemy zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w warunkach gospodarki rynkowej i wymogów Unii Europejskiej" AQUA S.A. Bielsko Biała. Szczyrk 5-7 października 2005 r., s.143-154, 2005. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Konferencja dla świadczeniodawców, 10.09.2019 r. czynników ryzyka (np. wieku, chorób VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Konferencja dla świadczeniodawców, 10.09.2019 r. czynników ryzyka (np. wieku, chorób

ZA KURTYNĄ RESOCJALIZACJI – MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 26 kwietnia 2019 roku odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja „Za kurtyną resocjalizacji. Kierunki współdziałania w przestrzeni resocjalizacyjnej” zorganizowana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. W konferencji Międzynarodowa konferencja - „Polski samorząd na osi współpracy Wschód - Zachód” Hotel Borowinowy Zdrój ul. Zielona 3 16-030 Supraśl Supraśl, 1 lipca 2019 r. 9.30 - 10.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 10.00 - 10.20 OTWARCIE KONFERENCJI

1 Konferencja nt.: Niepełnosprawni szanse i perspektywy włąw łączenia społecznego koncepcja rozwiąza zań systemowych. Warszawa: roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych nosprawnych Prof. dr hab. Anna Brzezińska Szkoła a Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

15. Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów. Priorytetowymi tematami konferencji będą zagadnienia związane z uwarunkowaniami budowy i funkcjonowania instalacji, termicznym przekształcaniem odpadów i jej miejscu w gospodarce o obiegu zamkniętym. Międzynarodowa konferencja nt. Compliance w Warszawie. International Pharmaceutical Compliance Congress organizowany jest przez EFPIA od 2007 roku, co roku w innym kraju. Tegoroczna, 10. edycja odbyła się w Warszawie, w Hotelu Hilton przy ul. Grzybowskiej i trwała trzy dni – od 10 do 12 maja. Odwiedź wpis aby zdobyć więcej informacji. Jedną z ciekawszych imprez, jakie mieliśmy w tym sezonie przyjemność obsługiwać, była II Międzynarodowa Konferencja nt. Odnawialnych Źródeł Energii. Wydarzenie odbyło się w Krynicy w dniach 26-29 maja. Na spotkaniach poruszano szereg kwestii dotyczących techniki, technologii i innowacyjnych rozwiązań z dziedziny wykorzystania W dniach 6 – 8 października w Ostrawie (Czechy) odbędzie się międzynarodowa konferencja “Wyzwania i dobre praktyki aktywizmu smogowego w państwach wyszehradzkich” (“Challenges and good practices for smog activism in V4”) Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu “Manifest o jakości powietrza dla państw wyszehradzkich” (“Visegrad Manifesto on air quality III Międzynarodowa Konferencja „Słowa klucze 2017” streszczenia 3. Internationale Konferenz „Schlüssel-Wörter“ in Warschau zusamenfassungen 3rd International Conference “Keywords 2017” abstracts Uniwersytet Warszawski Warszawa, 6-7 listopada 2017 Universität Warschau Warschau, 6-7 November 2017 University of Warsaw Warsaw, 6-7 VIII edycja konferencji HAZEX skierowana jest głównie do zakładów produkcyjnych, których urządzenia, instalacje produkcyjne lub całe pomieszczenia zagrożone są wybuchem (głównie pyłów, w mniejszym stopniu gazów) i/lub pożarem. Kolejnymi ważnymi grupami odbiorców są firm wykonawcze realizujące prace na tego typu obiektach, zakłady ubezpieczeniowe oraz organizacje rządowe.